सुवर्णदुर्ग किल्ला, हर्णै,दापोली

कोकणात ७२०कि.मी. लांबीचा विशाल समुद्र किनारपट्टी आहे आणि या किनाऱ्या सह कोकणातील वारसाची भरभराट मजबूत पाण्यातील  किल्ले ...

Continue reading