गरमपाण्याचे कुंड,उन्हवरे- दापोली

उन्हावरे गाव गरम पाण्याच्या कुंडाचे एक आकर्षक ठिकाण आहे. हे नयनरम्य टेकड्या, भव्य जंगल आणि गुळगुळीत शेतजमिनीने वेढलेले न...

Continue reading

गरमपाण्याचे कुंड – राजापूरची गंगा, राजापूर

राजापूर जवळील उन्हाळा गावात ग्रांमपंयाचा झरा आहे. दक्षिणेकडील कोंडावी नदीच्या पूर मैदानावर, डोंगराच्या पायथ्याशी हे आहे....

Continue reading