KOKAN's FIRST ONLINE SHOPPING

Seller Registration

Home » Seller Registration

जर असेल मोबाइलवर तुमचं शॉप, तर ग्राहक करतील शॉपिंग नॉन-स्टॉप !

आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे स्टोअर , फळे - भाज्या शेतकरी आणि सप्लायर, शेती उपकरणे, अन्न व पेय पदार्थ, फिश सप्लायर, जनरल स्टोअर, गारमेंट स्टोअर, किराणा सामान, घर व फर्निचर, आरोग्य व सौंदर्य स्टोअर, सुपरमार्केट व मॉल, वाहन व मोटरसायकलींचे दुकान, बेकरी व केक स्टोअर, पाळीव प्राणी खाद्यपदार्थांचे दुकाने इ. सारख्या सगळ्या स्टोअर्स च्या वाढ आणि प्रगतीसाठी कोकणकार्ट नेहमी आपल्या सोबत.

  1. Plans
  2. Registration
  3. Confirmation
  4. Thank You
 
PRODUCT LISTING on KokanKart, Bing, Google & Facebook  
UNIQUE STORE WEBSITE URL ADDRESS  
LIVE CHAT WITH CUSTOMERS  
STORES DASHBOARD FEATURES  
BUSINESS PREMIUM SERVICES  
STORE DASHBOARD NOTIFICATIONS  
ANNOUNCEMENT  
KOKANKART ASSURED BADGES  
BUSINESS LISTING ON Google, Bing & Facebook  
PRODUCT Ads ON Google & SOCIAL MEDIA  
KOKANKART FLEXIBLE COMMISSION FEES ON PRODUCT SALE  
STORE MANAGER & STAFF USERS  
KNOWLEDGE BASE  
Delivery Person App for your Store  
TECHNICAL SUPPORT  
 
Silver
0.00
No payment required
आता विक्री करा लोकल आणि संपूर्ण भारतात...
 
PRODUCT LISTING on KokanKart, Bing, Google & Facebook  
UNIQUE STORE WEBSITE URL ADDRESS  
LIVE CHAT WITH CUSTOMERS  
STORES DASHBOARD FEATURES  
BUSINESS PREMIUM SERVICES  
STORE DASHBOARD NOTIFICATIONS  
ANNOUNCEMENT  
KOKANKART ASSURED BADGES  
BUSINESS LISTING ON Google, Bing & Facebook  
PRODUCT Ads ON Google & SOCIAL MEDIA  
KOKANKART FLEXIBLE COMMISSION FEES ON PRODUCT SALE  
STORE MANAGER & STAFF USERS  
KNOWLEDGE BASE  
Delivery Person App for your Store  
TECHNICAL SUPPORT  
 
Silver
0.00
No payment required
आता विक्री करा लोकल आणि संपूर्ण भारतात...
Unlimited
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Verified Seller & Elite Seller Badges
Available
On Demand
5% on every sale
Owner + 1 Staff = 2
Available
On Demand
Call Support, Live Remote Support, Store Dashboard Chat & Knowledge-Based Articles
Social Welfare
499.00
for each 1 Year(s)
शेतकरी आणि समाज कल्याण अंतर्गत त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी. उदा. शेतकरी भाजीपाला विक्रेता, बचतगट इत्यादी.
 
PRODUCT LISTING on KokanKart, Bing, Google & Facebook  
UNIQUE STORE WEBSITE URL ADDRESS  
LIVE CHAT WITH CUSTOMERS  
STORES DASHBOARD FEATURES  
BUSINESS PREMIUM SERVICES  
STORE DASHBOARD NOTIFICATIONS  
ANNOUNCEMENT  
KOKANKART ASSURED BADGES  
BUSINESS LISTING ON Google, Bing & Facebook  
PRODUCT Ads ON Google & SOCIAL MEDIA  
KOKANKART FLEXIBLE COMMISSION FEES ON PRODUCT SALE  
STORE MANAGER & STAFF USERS  
KNOWLEDGE BASE  
Delivery Person App for your Store  
TECHNICAL SUPPORT  
 
Social Welfare
499.00
for each 1 Year(s)
शेतकरी आणि समाज कल्याण अंतर्गत त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी. उदा. शेतकरी भाजीपाला विक्रेता, बचतगट इत्यादी.
10 Products Limit
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Verified & Elite Seller Badges
Available
On Demand
0%
1 User
Available
On Demand
Call Support, Live Remote Support, Store Dashboard Chat & Knowledge-Based Articles
Shopping cart
Sign in

No account yet?