कड्यावरचा गणपती, आंजर्ले दापोली

या मंदिराच्या उगम बद्दल बर्‍याच अफवा आहेत, परंतु दुर्दैवाने यावर प्रकाश टाकणारा पुरावा मिळालेला नाही. जर आपण अनेक दंतकथा...

Continue reading