श्री. स्वयंभु पंचमुखी मारुती मंदिर, दापोली

‘श्री. स्वयंभु पंचमुखी मारुती मंदिर’ दापोलीच्या मध्यावर आहे. दापोलीतील लोक भगवान हनुमानाची उपासना करतात आणि त्यांच्यावर ...

Continue reading