गरमपाण्याचे कुंड – राजापूरची गंगा, राजापूर

राजापूर जवळील उन्हाळा गावात ग्रांमपंयाचा झरा आहे. दक्षिणेकडील कोंडावी नदीच्या पूर मैदानावर, डोंगराच्या पायथ्याशी हे आहे....

Continue reading