गरमपाण्याचे कुंड,उन्हवरे- दापोली

उन्हावरे गाव गरम पाण्याच्या कुंडाचे एक आकर्षक ठिकाण आहे. हे नयनरम्य टेकड्या, भव्य जंगल आणि गुळगुळीत शेतजमिनीने वेढलेले न...

Continue reading